ANDRE PROJEKTER

ANDRE PROJEKTER

I Tiny Dancer skaber vi mere end forestillinger. Vi udvikler projekter og aktiviteter med et kunstnerisk afsæt, som passer ind i mange forskellige kontekster.


Vi er optaget af, hvordan de kunstneriske processer og metoder kan være med til at skabe forandring i vores samfund. Vi tror på, at der er brug for at udfolde og udfordre vores kropslige og sanselige kompetencer på nye måder. Vi elsker at formidle dansen, så den gør en forskel, for dig og os.

I samarbejder med kommuner, skoler, dagtilbud, kulturinstitutioner og andre kunstnere har vi udviklet en lang række projekter, som tilpasses målgruppen og sammenhængen. Vi har stor erfaring og ekspertise i at formidle dans, hvor deltagelse og samskabelse er væsentlige elementer. 


Vi deltager i forskellige formidlingsstrukturer i kommuner, hvor vi afprøver en lang række forløb. 

KUMULT

KUMULT!

Tiny Dancer er med i Kumult!, en børnekulturindsats i Kulturregion Midt- og Vestsjælland, hvor danserne i Tiny Dancer er med i regionens dagtilbuds-program. Hvert år vil børnene i Kumult! deltage i et kulturforløb med professionel kunstner, hvor de både oplever kunst og kultur og selv udfolder sig kreativt. På denne måde fortsætter man som barn i Kulturregionen gennem hele ens dagtilbuds- og skoletid med at udvikle og styrke sine kreative kompetencer.

Tiny Dancer deltager i de yngstes kulturforløb af Kumult!, Kunst-Hop for 0-2 årige. I Kunst Hop 1 føres børnene gennem kreative og sanselige bevægelseslege og forunderlige universer, der kommer til at udfordre børnene både motorisk og rytmisk.


Vi deltager i forskellige formidlingsstrukturer i kommuner, hvor vi afprøver en lang række forløb.

HUSKUNSTNERPROJEKT: GRO 

Huskunstnerprojektet GRO er et tværæstetisk projekt skabt i samarbejde med Kalundborg Kommune og afprøvet med fire dagtilbud. Projektet består af laboratorieforløb med vuggestue- og børnehavebørn og deres voksne, hvor tre forskellige kunstnere og kunstarter skaber tre forskellige forløb for at udforske og afprøve temaet GRO.

GRO handler om at undersøge og mærke, hvad det vil sige at vokse - vokse op, vokse sammen og fra hinanden – ikke mindst i relation til naturen. En tekstildesigner, en sanger og en danser skaber tre laboratorieforløb, hvor børnene er med til at undersøge, sanse og skabe gennem de tre kunstneriske udtryk.

Første forløb foregår i naturen, hvor alle er med til at indsamle blade og blomster, og over bål og på forskellige tekstiler sætter naturen sit aftryk. Børnene og de voksne afprøver måder at bruge kroppen og sanse på i naturen og med de elementer de møder. 


Andet forløb foregår i institutionen, hvor sangeren og danseren kommer på besøg og skaber workshops, hvor børnene afprøver, hvad de kan udtrykke og mærke gennem stemmen, sangen. De danser og bevæger sig på nye måder for at sanse, hvad det vil sige at være et blad, der fanges i vindens drillende pust.

I sidste forløb kommer børnene på besøg i musikskolen, hvor alle tre kunstnere har skabt et rum, et æstetisk univers, som samler de elementer, der er skabt i laboratorierne. Børnene afprøver, oplever og sanser nu et samlet univers, hvor både musik, dans og tekstilerne er genkendelige elementer, men hvor også nye aktiviteter afprøves.

GRO er bare ét eksempel på, hvordan et huskunstnerprojekt kan se ud. I tiny Dancer har vi afprøvet mange andre projekter i både skoler og institutioner.


UNGDOMSKOMPAGNIET

Mette og Tiny Dancer har en drøm om at skabe dansefællesskaber for unge, som har lyst til at mødes for at danse og selv være med til at lave forestillinger – kunstneriske fællesskaber med fokus på teknik, kreativitet og koreografi.


Arbejdet med unge har været en drivkraft i Mettes karriere.Hun har et helt særligt talent for at arbejde med og inspirere unge, der gerne vil udfordres og udvikle sig i kunstformen dans. Med sin store undervisningserfaring, har hun undervist de unge gennem et utal af danseprojekter i folkeskolerne. Og ikke mindst har hun været med i det kunstneriske ledelsesteam for Dansebryggeriet i København. Gennem tre år har hun med dansebryggeriet tilrettelagt, undervist og organiseret sæsoner med de unge dansere.

Hun har bl.a. skabt forestillingen Static Equlibrium i Dansebryggeriet, og den er blevet inviteret til festivaler i Danmark, Sverige og Australien.


Et ungdomskompagni i Tiny Dancer skal indeholde:


☼ Kunstneriske fællesskaber, hvor mangfoldighed bliver en styrke,

☼ Aktiviteter hvor teknik og kreativitet går hånd i hånd,

☼ Medskabelse som grundlæggende metode til at udvikle koreografisk materiale,

☼ Fællesskaber, der giver plads til den enkelte og hvor man tør vise, hvem man også er,

☼ Aktiviteter som bygges op omkring produktionen, forestillingen, og præsenteres for et publikum.